Новини компанії

Інформація про зміни складу посадових осіб ПАО «Концерн АВЕК та Ко»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» 


ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22649344; місцезнаходження: 61002, Харківська область, м.Харкiв, вул.Сумська, буд.70; тел./факс: (057)7599890; електронна поштова адреса: bvlad@avec.ua; адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: avec.ua. 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 


Загальними зборами акціонерів 25 листопада 2011 року прийнято рішення про зміну складу посадових осіб Товариства. 

Звільнено: 
- Члена Наглядової Ради Щербину Руслана Олексійовича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1 шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 26.03.2011 року; 
- Члена Наглядової Ради Паславського Марка Грегорі, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00003% (3 шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 26.03.2011 року; 
- Голову Ревізійної комісії Березу Дмитра Валерійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, перебував на посаді з 26.03.2011 року; 
- Члена Ревізійної комісії Ільїнову Тетяну Миколаївну, яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1 шт. простих іменних акцій), перебувала на посаді з 26.03.2011 року;   
- Члена Ревізійної комісії Соколову Руслану Миколаївну, яка володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00001% (1 шт. простих іменних акцій), перебувала на посаді з 24.10.2009 року. 

Призначено: 
- Члена Наглядової Ради Багінського Валерія Зеноновича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00002% (2 шт. простих іменних акцій), призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади Генерального директора АТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО», виконавчого директора ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО»; 
- Члена Наглядової Ради Шеремет Юрія Григоровича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади Директора Дирекції регіонального розвитку бізнесу ПАТ «Альфа-Банк», заступника директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА», директора МСБ «Фiнанс»; 
- Члена Ревізійної комісії Модзалевського В’ячеслава Анатолійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади заступника директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА», виконавчого директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА»; 
- Члена Ревізійної комісії Чорненького Віталія Сергійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посади фінансового спеціаліста відділу корпоративних фінансів у ТОВ "Бі Ай Сі Секьюрітіз", начальника департаменту стратегії та інвестицій у ЗАТ "Природні ресурси", фінансового спеціаліста у ЗАТ "Природні ресурси"; 
- Члена Ревізійної комісії Остапчука Дмитра Павловича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, призначено строком на 1 рік, протягом своєї діяльності обіймав посаду економіста казначейства 2 категорії ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО». 

Ревізійною комісією 25 листопада 2011 року  прийнято рішення про обрання Головою Ревізійної комісії Товариства Модзалевського В’ячеслава Анатолійовича, який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства, протягом своєї діяльності обіймав посади заступника директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА», виконавчого директора ТОВ «АВЕК УКРАЇНА». 

Наглядовою Радою 25 листопада 2011 року прийнято рішення про звільнення з посади виконавчого директора ПАТ «КОНЦЕРН АВЕК ТА КО» Багінського Валерія Зеноновича, який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00002% (2 шт. простих іменних акцій), перебував на посаді з 04.04.2011 року. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено – посада вакантна. 

Звільнені та призначені посадові особи Товариства не надали згоди на розкриття паспортних даних. 
Звільнені та призначені посадові особи Товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають. 

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

Голова Правління 
Косоріга Віталій Юрійович.